U kunt hier informatie vinden over uitvaartcatering en dan in het bijzonder voor een Molukse uitvaart.
Wij zijn een cateraar en een familiebedrijf van Molukse origine met jarenlange ervaring in het verzorgen van maaltijden binnen de Molukse gemeenschap in Nederland.

Ook uitvaartcatering is voor ons geen onbekend terrein. Door op betrokken wijze en een bescheiden maar stijlvolle manier deze catering te verzorgen, zijn wij in staat een bijdrage te leveren aan het goed verlopen van de rouwplechtigheid, op Molukse wijze.

Binnen de Molukse gemeenschap staan bij alle belangrijke gebeurtenissen het samenzijn en samen eten centraal. Vanaf de geboorte tot het overlijden, alle religieuze, culturele en maatschappelijke rituelen gaan gepaard met het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd. De bereiding van de gerechten wordt ook gemeenschappelijk uitgevoerd. Men helpt elkaar en zorgt dat alles voor elkaar wordt geregeld.

Nu na meer dan 60 jaar aanwezigheid van de Molukse gemeenschap in Nederland is er helaas veel veranderd. Met het wegvallen van de eerste generatie Molukkers zijn vele tradities onder druk komen te staan. De opvolgende generaties hebben vaak niet meer altijd de mogelijkheden om dit op dezelfde manier in te vullen als vroeger. Toch blijft de wens en het verlangen om bepaalde gewoontes en gebruiken, in stand te houden sterk aanwezig.

In culinair opzicht zijn wij daarbij steeds vaker een alternatief voor veel mensen. Waar het vroeger een uitzondering was om een catering te betrekken bij een gebeurtenis is het nu vaak een uitkomst om uzelf en de familie te ontlasten.
Omdat wij deze service al jaren beroepsmatig verlenen kunnen wij u veel uit handen nemen en u advies op maat verstrekken.

Wij hebben dankzij onze oma, Tante/Oma Au Noija-Laisina, jaren ervaring mogen opdoen in het bieden van deze service en andere cateringservices. In 2004 hebben wij, onder haar toezicht en vleugels, haar werk voortgezet in ons bedrijf Mae Pamana.


 

producten service Introductie contact